All Products and Services

Sound and Vibration Fundamentals

Kursen är inriktad på grundläggande saker inom ljud och vibration, som begränsningar hos och förutsättningar för snabba Fouriertransformer, skillnaden mellan ljudeffekt och ljudtryck och begreppet nivåmätning. Under kursen används National Instruments hårdvara och mjukvara, men förkunskaper om dessa verktyg krävs inte.

 

• Grunderna inom ljud- och vibrationsmätning
• Inledning till linjära system och frekvensanalys
• Vibrationsanalys med NI Sound and Vibration Assistant
• Utvärdering av en sensor baserat på dess specifikationer och användning

 

Varumärket LabWindows används med tillåtelse av Microsoft Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Vem bör deltaga

Ingenjörer som är nya inom ljud och vibrations-applikationer och National Instruments verktyg.

Förkunskapskrav

Erfarenhet av Microsoft Windows.

Inget resultat

Det finns inga kurser planerade den närmsta tiden. Begär gärna mer information så kommer NI följa upp med kompletterande utbildning för det här materialet.