All Products and Services

LabVIEW Instrument Control

Hur man styr instrument med National Instruments LabVIEW-programvara.  Bland fördelarna med instrumentstyrning finns bland annat automatisering av processer, tidsbesparing och enkel användning. Under kursen får du se verkliga exempel från industrin och lära dig hur man använder Virtual Instrument Software Architecture (VISA) - ett och samma gränssnitt för konfigurering och styrning av GPIB-, Ethernet- och VXI-instrument.

 

• Hur man utvecklar LabVIEW-applikationer som använder GPIB och seriella instrument
• Utforska hur man utvecklar och modifierar instrumentdrivrutiner
• Programmering med VISA (Virtual Instrument Software Architecture), egenskaper hos VISA, händelser i VISA

Vem bör deltaga

Applikationsutvecklare som använder LabVIEW med GPIB- eller seriella instrument.

Förkunskapskrav

LabVIEW Core 1 eller erfarenhet av navigering inom och programmering av små LabVIEW-applikationer.

Inget resultat

Det finns inga kurser planerade den närmsta tiden. Begär gärna mer information så kommer NI följa upp med kompletterande utbildning för det här materialet.