Academic Company Events Community Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI

Webcast: Getting started with PXI platform and modular instruments in Serbian


Osnove modularne instrumentacije i PXI platforme

Saznajte kako da počnete da radite sa modularnim instrumenatima zasnovanim na PXI platformi.

Pored teoretskog uvoda, značajan deo online seminara će sadržati demonstracije na pravom hardveru. Ovi snimci će ilustrovati osnove konfiguracije i upotrebe realnog PXI sistema koji će sadržati osciloskop, AWG i multiplekser.

Tokom online seminara možete naučiti osnove:

  • PXI platforme u celini: glavne komponente sistema, I/O, računarske karakteristike, tajming i sinhronizaciju.
  • Softver za konfiguraciju: test paneli, self-test, tabele za rezervisanje triger linija,informacije o kalibraciji.
  • Soft Front paneli: najbrži način da se izvrše merenja i upotreba multipleksera.
  • Modularni instrumenti u LabVIEW-u – Express VI funkcije nasuprot low-level API-u drajvera.
  • Primer aplikacije za sinhronizaciju generatora i osciloskopa korišćenjem referentnog clock-a od  10MHz  (PLL princip).
  • Primer aplikacije koja smanjuje vreme merenje prilikom upotrebe multimetra i multipleksera, korišćenjem dve PXI trigger linije (handshaking).

Ko bi trebalo da prisustvuje?

  • Inženjeri, naučnici i studenti koji koriste tradicionalne ili modularne instrumente i žele da nauče kako da rade sa PXI platformom
  • Predavači koji rade u oblasti merenja i automatizacije
  • Novi PXI korisnici

 

Seminar će biti na srpskom jeziku. Radujemo se odgovoranju na Vaša pitanja tokom live chat-a.

Please note that this webcast will be presented in Serbian. Time zone: CET (Central European Time).System Requirements

Upcoming Webcasts