Academic Company Events Community Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI

Hội thảo về thu thập dữ liệu (DAQ)


Với một loạt các giải pháp đo lường để xem xét, từ việc mua các hệ thống chìa khóa trao tay đến việc xây dựng các thành phần từ đầu, quý vị có thể bị choáng ngợp với tất cả các lựa chọn có sẵn trên thị trường. Quyết định lựa chọn giải pháp đo mà không hiểu rõ có thể dẫn đến lãng phí thời gian và tiền bạc vào một giải pháp không phù hợp. Hãy để kỹ sư có kinh nghiệm của NI giới thiệu cho quý vị một giải pháp DAQ hoàn hảo để dễ dàng thu thập, phân tích, và lưu dữ liệu bằng cách sử dụng phần cứng dạng mô-đun NI CompactDAQ và phần mềm thiết kế hệ thống NI LabVIEW.

Trong buổi hội thảo này, quý vị sẽ:

·      Tìm hiểu các khái niệm về thiết kế hệ thống bằng đồ họa, giúp tăng năng suất và giảm chi phí cho các ứng dụng về đo lường, kiểm thử và điều khiển.

·     Chọn phần mềm và phần cứng thu thập dữ liệu phù hợp cho ứng dụng của quý vị.

Ai nên tham dự:

Các kỹ sư, nhà khoa học, và kỹ thuật viên có liên quan đến lĩnh vực kiểm thử, đo lường, và thiết kế trong những ứng dụng khác nhau. Các ứng dụng này bao gồm đo và phát tín hiệu, kiểm tra và sắp đặt, lưu trữ dữ liệu (data logging), điều khiển và mô phỏng, quản lý dữ liệu, âm thanh / rung động, thu thập tín hiệu số tốc độ cao và nhiều ứng dụng khác.Upcoming Seminars