Academic Company Events Community Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI

Introduction to CompactRIO embedded controllers (RS)


Uvod u CompactRIO embedded kontrolere

 

Tokom ovog besplatnog online seminara, bićete u prilici da naučite osnove real-time sistema kao i NI CompactRIO tehnologije. Videćete kako možete da razvijete jednostavnu aplikaciju koja kombinuje embedded kontroler, industrijske I/O module i FPGA (Field Programmable Gate Array). Online seminar će biti održan na srpskom jeziku.


Teme online seminara:

  1. Prvi deo prezentacije će opisati osnovne pojmove real-time sistema kao što su real time, determinizam i jitter. Ovaj deo prezentacije takođe govori i o komponentama real-time sistema, uključujući host i target.
     
  2. U drugom delu, dobićete uvid u komponente CompactRIO sistema kao što su real-time kontroler, kućište, uključujući i FPGA i nekoliko I/O modula. Takođe ćete i videti kako uspeh Vaše aplikacije zavisi od izbora pravih komponenti.
     
  3. Na kraju prezentacije razumećete kako se kroz Measurement and Automation Explorer konfiguriše CompactRIO sistem i kako da razvijete jednostavnu aplikaciju u NI LabVIEW okruženju sa NI LabVIEW Real-Time modulom.
Unapred se radujemo da uživo odgovaramo na Vaša pitanja.
 
Datum: 9. februar 2012., 10:00 - 11:00 (na srpskom)

System Requirements

Upcoming Webcasts